Modellör Bustad kranar

Designmodellör – 2 år

Modellör är ett hantverksyrke inom det som kallas smala yrken. Med det menas branscher som är små, kunskapsbevarande eller kanske framtidsyrken som ännu inte finns etablerade.  Du får som studerande hos oss arbeta med alla de områden som utbildningen omfattar. Dvs arkitekturmodellering, gipsmodellering för porslinsindustrin, lermodellering för bilindustrin och attribut för t ex museum och teater.

Ansökan öppnar 19 Februari.

https://youtu.be/kbpp-l5niwg

Hantverk med många valmöjligheter

Utbildningen till designmodellör ger dig en bred bas av kunskap inom olika sorters modelltillverkning. Du får kompetens att hantera många olika material och hantverkstekniker, en god orientering i tredimensionell gestaltning, formtagning, grunderna i 3-D modellering (CAD) och bransch- och yrkesorientering.

Inte alla men många modellörer jobbar som egna företagare och det ingår en kurs i marknadskommunikation och företagande, så att du bl a kan sammanställa en arbetsportfolio och skapa en hemsida. Det händer att skolan får beställningsjobb från företag eller institutioner. Tack vare detta får du lära dig att planera och genomföra ett arbete med givna tidsramar och budget. På skolan och ute på yrkespraktiken jobbar du ofta i grupp där det är en styrka att kunna kommunicera och samarbeta.

Modellhöna projekt Christoffer
LIA Link arkitektur Sanna Carlsson Lakkana Vongngamkanok m beslysning


Yrkespraktik som designmodellör

En stor del av utbildningen är förlagd till arbetsplatser i form av yrkespraktik. Observera att detta innebär att du kan behöva ha boende på annan plats under praktikperioderna då de flesta företag vi samarbetar med inte ligger i Lidköping. Det ligger också ett stort ansvar på dig som studerande att själv söka praktikplats.

Som modellör är det viktigt att vara driven, utåtriktad och ha god samarbetsförmåga. Du tycker om problemlösning och variation i ditt arbete. Många men inte alla modellörer jobbar som egna företagare och/eller frilans.

 

Detta får du lära dig:

 • olika modelleringstekniker
 • gjuttekniker
 • grunderna i ytbehandling
 • arbeta med gips, leror, plaster och andra prototypmaterial
 • hantera digitala modelleringsverktyg (CAD)
 • ritningsläsning
 • marknadsföring
 • presentationsteknik
 • skiva rapporter och redovisa dina projekt

Utbildningens mål »

Får jag jobb efter avslutad utbildning?

Modellören är en ganska okänd yrkeskår och det beror delvis på att arbetet är ett led i produktframtagningen utan signatur på resultatet. Inte alla men många modellörer jobbar som egna företagare och/eller konsulter.

Du kan till exempel arbeta som:

 • prototyp- och designmodellör åt industridesigners, bland annat inom bilindustrin
 • modellbyggare åt arkitekter
 • attributmakare på museum eller teater
 • formtagare i samarbete med konstnärer
 • gipsmodellör för keramisk produktion

Studiestöd och kostnader?

Designmodellörsutbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd via Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiestödet är för eftergymnasial nivå, B1. Observera att du kan få extra omkostnader i samband med praktikperioderna i form av dubbelt boende.

Se information på CSN.

 

Våra ämnen

CAD

 • Programorientering
 • Användningsanalys
 • Mjukvaruhantering
 • Problemlösning
 • Dokumentation/presentation

Examensarbete

 • Projektplanering
 • Modelltillverkning
 • Dokumentation/presentation

Hantverkskunskap

 • Modellframställning
 • Verkstadsteknik
 • Gjuttekniker
 • Kreativ problemlösning
 • Projektplanering
 • Dokumentation/presentation

LIA 1

 • Yrkesorientering
 • Hantverksmetoder
 • Materialkännedom
 • Modellframställning/gjuttekniker
 • Arbetsmiljö/arbetshygien
 • Dokumentation/presentation

LIA 2

 • Yrkesorientering
 • Hantverksmetoder
 • Materialkännedom
 • Modellframställning/gjuttekniker
 • Arbetsmiljö/arbetshygien
 • Dokumentation/presentation

Marknadskommunikation och företagande

 • Kulturentreprenörskap/
  företagande
 • Grafisk form/layout
 • Marknadsorientering
 • Designmetodik
 • Projektplanering
 • Dokumentation/presentation

Detta har de studerande sagt om utbildningen

Jag tycker om att arbeta med modeller och utbildningen är mycket lärorik. Lärarnas kompetens är fantastisk.

Johanna Qvarfordt, 25 år, Norrköping

Bra upplägg där vi fokuserar ingående på en sak för att lära sig tekniken och metoden.

Benjamin Karlsvärd, 19 år, Lidköping