Modellör Bustad kranar

Designmodellör – 2 år

Modellör är ett modernt och brett hantverksyrke under ständig utveckling. Första året provar du som studerande på att arbeta inom alla områden som utbildningen omfattar, det vill säga lermodellering för bilindustrin, arkitekturmodellering, gipsmodellering för porslinsindustrin samt attribut för museer och teater. I årskurs två väljer du inriktning efter intresse.

Ansökan öppen 13 februari – 14 maj 2023, ny start augusti 2023

Hantverk med många valmöjligheter

Som studerande på vår Designmodellör-utbildning får du god orientering i tredimensionell gestaltning, bransch och yrkesorientering samt grunderna i 3D-modellering (CAD). Du får kännedom om många olika material och hantverkstekniker. Vi erbjuder även möjlighet till fördjupning i det ämne som intresserar dig mest.

I utbildningen Designmodellör ingår en kurs i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare. Här får du kunskaper i att sammanställa en arbetsportfolio och annat presentationsmaterial. Det händer också att skolan får in beställningsjobb från företag eller institutioner. Tack vare detta får du lära dig att planera och genomföra ett riktigt arbete med givna tidsramar och budget. På skolan och ute på yrkespraktiken jobbar du ofta i grupp där det är en styrka att kunna kommunicera och samarbeta.

Modellhöna projekt Christoffer
LIA Link arkitektur Sanna Carlsson Lakkana Vongngamkanok m beslysning


Yrkespraktik som designmodellör

En tredjedel av utbildningen är förlagd till arbetsplatser i form av yrkespraktik. Observera att detta innebär att du kan behöva ha boende på annan plats under praktikperioderna då de flesta företag vi samarbetar med inte ligger i Lidköping. Det ligger också ett stort ansvar på dig som studerande att själv söka praktikplats.

Diorama Sanna Carlsson

Detta får du lära dig:

 • olika modelleringstekniker
 • gjuttekniker
 • grunderna i ytbehandling
 • arbeta med gips, leror, plaster och andra prototypmaterial
 • hantera digitala modelleringsverktyg (CAD)
 • ritningsläsning
 • marknadsföring
 • presentationsteknik
 • skiva rapporter och redovisa dina projekt

Utbildningens mål »

Får jag jobb efter avslutad utbildning?

Modellören är en ganska okänd yrkeskår och det beror delvis på att arbetet är ett led i produktframtagningen utan signatur på resultatet. Inte alla men många modellörer jobbar som egna företagare och/eller konsulter.

Du kan till exempel arbeta som:

 • prototyp- och designmodellör åt industridesigners, bland annat inom bilindustrin
 • modellbyggare åt arkitekter
 • attributmakare på museum eller teater
 • formtagare i samarbete med konstnärer
 • gipsmodellör för keramisk produktion

Studiestöd och kostnader?

Designmodellörsutbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd via Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiestödet är för eftergymnasial nivå, B1. Observera att du kan få extra omkostnader i samband med praktikperioderna i form av dubbelt boende.

Se information på CSN.

 

Våra ämnen

CAD

 • Programorientering
 • Användningsanalys
 • Mjukvaruhantering
 • Problemlösning
 • Dokumentation/presentation

Examensarbete

 • Projektplanering
 • Modelltillverkning
 • Dokumentation/presentation

Hantverkskunskap

 • Modellframställning
 • Verkstadsteknik
 • Gjuttekniker
 • Kreativ problemlösning
 • Projektplanering
 • Dokumentation/presentation

LIA 1

 • Yrkesorientering
 • Hantverksmetoder
 • Materialkännedom
 • Modellframställning/gjuttekniker
 • Arbetsmiljö/arbetshygien
 • Dokumentation/presentation

LIA 2

 • Yrkesorientering
 • Hantverksmetoder
 • Materialkännedom
 • Modellframställning/gjuttekniker
 • Arbetsmiljö/arbetshygien
 • Dokumentation/presentation

Marknadskommunikation och företagande

 • Kulturentreprenörskap/
  företagande
 • Grafisk form/layout
 • Marknadsorientering
 • Designmetodik
 • Projektplanering
 • Dokumentation/presentation

Detta har de studerande sagt om utbildningen

Jag tycker om att arbeta med modeller och utbildningen är mycket lärorik. Lärarnas kompetens är fantastisk.

Johanna Qvarfordt, 25 år, Norrköping

Utbildningen är omfattande och bred där vi under första året lär oss grunderna och under år två väljer vår specialisering.

Clara Höidal, 21 år, Falkenberg

Bra upplägg där vi fokuserar ingående på en sak för att lära sig tekniken och metoden.

Benjamin Karlsvärd, 19 år, Lidköping