Sanni projekt keramik

Keramisk form och produktion – 2 år

Den tvååriga utbildningen har sitt ursprung i den keramiska hantverkstradition som växte fram runt Rörstrands Porslinsfabrik och senare Designhuset i regi av Carl-Harry Stålhane och Kent Ericsson. Då, precis som idag, handlar det om att låta tekniskt hantverkskunnande bli ett fundament för nya konstnärliga uttryck och experiment. Detta förhållningssätt gäller oavsett om siktet är inställt på serieproduktion eller unika konstobjekt.

Utbildningen har en tydlig inriktning mot produktion av keramiskt gods och tar stor hänsyn till att den övervägande delen av de studerande kommer att bli egenföretagare. Även betydande inslag av entreprenörskap/marknad med mera finns i utbildningen.

Ansökan avslutades 19 maj för start HT 24 men finns öppen för sen ansökan

https://youtu.be/R5Jolki7y5s

Serieframställning av keramiskt gods

Skolan har som specialitet att ge kunskaper om serieframställning av keramiskt gods genom gjutning och formning i gipsformar. Om du som keramiker skall kunna livnära dig på en egen produktion så är detta en mycket viktig kunskap. Skolan besitter för landet en unik kompetens inom detta område.

 

Förnyelsevilja och egna projekt

Formakademin står för en stark framtidstro och förnyelsevilja vad det gäller de keramiska teknikerna och uttrycken. Vi arbetar hela tiden med idéer för hur vi ska kunna hjälpa dig som studerande. För att du i framtiden, som yrkesverksam keramiker, ska överleva och hitta din verksamhetsnisch. I årskurs två på Keramisk form och produktion bygger därför en stor del av utbildningen på individuell handledning inom formgivning och produktionsteknik.

Unika resurser och gedigna kunskaper

Lärare och personal har en gedigen kunskap inom det keramiska området. I verkstäderna erbjuds även alla de tekniska resurser som krävs. Allt för att du som studerande ska få bästa förutsättningarna och kunskap om hur man driver en rationell men småskalig produktion.

I vår ugnspark finns el- och gasugnar vilket innebär att vi bränner i oxiderande och reducerande atmosfär. För dig som är extra intresserad av serieproduktion genom gjutning i gipsformar så erbjuder vi landets bästa utbildningsmöjligheter inom detta område.

Egna utställningar

Under din tid på Keramisk form och produktion får du som elev möjlighet att visa upp din keramik i samband med utställningar, projektredovisningar och olika event. Vi arrangerar även en utställning för årskurs två varje vår.

Keramik projekt IKA
keramisk form ljusstakar på formakademin
ananas skålar i keramik formgivning på utbildning

Detta får du lära dig

 • drejning och beskickning
 • svarvning av gipsmodell efter ritning
 • framtagning av gipsformar för gjutning och formning
 • gjutning, enkel och dubbelgjutning
 • formning med handbåge
 • olika byggtekniker
 • glasyr och dekortekniker
 • mönster och dekaler
 • materiallära och bränningstekniker

Du får också formge och producera brukskeramik samt utveckla ditt konstnärliga uttryck i friare tematiska gestaltningsprojekt. Vidare växlar utbildningen fokus i de olika kurserna mellan följande perspektiv;

 • hantverkstekniska
 • konstnärliga
 • marknadsorienterande

Under utbildningen läser du även en kurs tillsammans med de övriga utbildningarnas studerande, där du orienterar dig i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare samt enklare verktyg för att sammanställa en meritportfolio och annat presentationsmaterial i tryck och digitalt.

Utbildningens mål »

 

Vem kommer in?

Utbildningen har inga särskilda krav på förkunskaper, men många som går utbildningen har först gått estetiskt program på gymnasiet, studerat vid en folkhögskola eller praktiserat hos en keramiker. Om du har större dokumenterad erfarenhet kan du genom validering söka direkt till årskurs två. Du behöver godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg med mera ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av den specialuppgift som presenteras på länken ”Ansökan”.

 

Studiestöd och kostnader

Utbildningen är berättigad till statligt studiestöd som konst- och kulturutbildning på eftergymnasial nivå (B1). En elevavgift på 15 000 kr/termin tas ut. Du kan självklart söka extra studielån för denna kostnad.
Se information på CSN.

Våra ämnen

Formgivning

 • färg och formlära
 • bild och gestaltning
 • formgivning
 • schablonorginal och screentryck
 • frihandsteckning

Marknadskommunikation

 • kulturentreprenörskap
  /företagande
 • grafisk form och layout
 • marknadsorientering
 • designmetodik
 • presentationsteknik
 • projektplanering

Produktionsteknik

 • gipsteknik
 • gjutning/formning
 • frihandsdrejning/byggtekniker
 • dekorteknik och glasering
 • processanpassning

Verkstadsteknik

 • keramiska bränningstekniker
 • framställning av keramiska massor och glasyrer
 • arbetsmiljö- yrkeshygieniska frågor för keramiker

Slutarbete

 • formgivning
 • produktion och ekonomi
 • dokumentation
 • materialkunskap
 • utställningsteknik

Detta har de studerande sagt om utbildningen

En underbar miljö och min psykiska ohälsa är som bortblåst. Om jag kunnat skulle jag gå här för alltid.

Linda Gustavsson, 30 år, Lidköping

Under utbildningen har man stor möjlighet att utvecklas åt det hållet som man själv vill.

Andreas Olsson, 37 år, Göteborg

Det är den roligaste utbildningen som finns. Varje dag får jag skapa något som utgår från mig själv.

Veronika Berling, 34 år, Lidköping