Djupa tallrikar och mugglar står staplade på varandra i rad. De har en gråbeige färg.

Produktionsdrejare – 2 år

Produktionsdrejare  är en ny YH- utbildning hos oss. Den är framtagen ur ett behov bland keramiska producenter som har svårt att hitta den yrkeskompetens de behöver. Den här utbildningen är till för dig som vill dreja på storskalig nivå.

Ansökan öppnar hösten 2024,

start januari 2025

Produktionsdrejare – För dig som vill ha drejning som yrke!

I utbildningen till produktionsdrejare får du alla färdigheter du behöver för att kunna arbeta med keramik och drejning på hög nivå. Arbetet sker i samarbete med professionella drejare och utbildningen ger kompetens i drejning och andra tillverkningsmetoder inom keramisk produktion. Efter avslutad examen kan du arbeta som produktionsdrejare i eget företag, som anställd eller konsult.

En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och lära dig nya tekniker. Utbildningen ger dig en unik specialistkompetens inom ett traditionellt hantverk och som examensarbete har du möjlighet att ta gesällbrev som krukmakare.

Formakademin och yrkeskåren

Formakademin bidrar till att föra drejning som hantverksyrke vidare in i framtiden där du har möjlighet att vara delaktig.

Vi samarbetar med keramiska företag och verkstäder där de flesta saknar välutbildade frihandsdrejare. Detta ger dig som student hos oss stora möjligheter till arbete inom yrket.

Yrkespraktik som produktionsdrejare

En tredjedel av utbildningen är förlagd till arbetsplatser i form av yrkespraktik. Observera att detta innebär att du kan behöva ha boende på annan plats under praktikperioderna då de flesta företag vi samarbetar med inte ligger i Lidköping. Det ligger också ett stort ansvar på dig som studerande att själv söka praktikplats.

Drejade cylindrar står i en hylla. Det är 6 hyllplan fulla. Bakom hyllan ser man ut genom ett fönster och en husvägg.

Detta får du lära dig:

 • Hantverksmetoder för drejning av keramiska produkter
 • Verkstadsteknik för att kunna använda maskiner och verktyg
 • Designmetodik och förpackning
 • arbeta med gips, leror, plaster och andra prototypmaterial
 • Skissteknik, färg och form
 • Ritningsläsning och 3D-modellering
 • Kulturentreprenörskap och företagande

Utbildningens mål »

Får jag jobb efter avslutad utbildning?

I och med att de stora porslin- och keramikföretagen avvecklades i Sverige har utbildning till Produktionsdrejare inte funnits under de senaste 20 åren. Trots detta har branschen stor efterfrågan på drejare och de som finns kvar i Sverige är i bästa fall ett 10-tal och de närmar sig alla övre medelåldern.

Yrkesrollen innebär i första hand att arbeta som egen företagare och/eller konsult.

Studiestöd och kostnader?

Utbildningen till Yrkesdrejare är kostnadsfri och berättigar till studiestöd via Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiestödet är för eftergymnasial nivå, B1. Observera att du kan få extra omkostnader i samband med praktikperioderna i de fall du gör praktik på annan ort och har behov av dubbelt boende.

Se information på CSN.

 

Våra ämnen

CAD

 • Programorientering
 • Användningsanalys
 • Mjukvaruhantering
 • Problemlösning
 • Dokumentation/presentation

Examensarbete

 • Projektplanering
 • Produktionsdrejning
 • Tillverkningsprocess
 • Dokumentation/presentation
 • Gesällbrev

Hantverkskunskap

 • Produktionsdrejning
 • Keramisk verkstadsteknik
 • Keramisk bränningsteknik
 • Materialkunskap
 • Yrkeshygien
 • Kreativ problemlösning
 • Projektplanering
 • Dokumentation/presentation

Formförståelse/ gestaltning

 • Skissteknik
 • Frihandsteckning
 • Färg och form
 • Kommunikation
 • Dokumentation/presentation

LIA 1 och 2

 • Yrkesorientering
 • Hantverksmetoder
 • Materialkännedom
 • Tillverkningstekniker
 • Arbetsmiljö/arbetshygien
 • Dokumentation/presentation

Marknadskommunikation och företagande

 • Kulturentreprenörskap/
  företagande
 • Grafisk form/layout
 • Marknadsorientering
 • Designmetodik
 • Branschkunskap
 • Projektplanering
 • Dokumentation/presentation

Citat från yrkesverksamma

Vi har väntat länge på att någon ska starta en produktionsdrejarutbildning. Kompetensen är på väg att försvinna ut ur landet.

Eva Paradis, Paradisverkstaden, Öland

Utbildningen fyller helt klart ett behov av yrkeskunnande. Det finns ett stort intresse bland restaurangnäringen av handdrejad keramik. Just nu är det ett fåtal som besitter den kunskap som krävs för att leverera ett fullgott hantverk.

Calle Forsberg, Kummelnäs krukmakeri, Saltjöbo/Nacka

Det har inte funnits utbildningar som denna i Sverige på 20 år. Det måste till utbildningar och utveckling inom yrket innan kunskapen dör ut.

Lars Andersson, Krukmakargården i Idre, Idre