VÄLKOMNA TILL FORMAKADEMINS VÅRUTSTÄLLNINGAR

Här presenteras ett bibliotek över Formakademins vårutställningar under åren.
Filmer och bilder på de studerandes projektarbete.
Keramisk form • Designmodellering • Mönsterdesign och grafiska tekniker

Designmodellör

2020

Mönsterdesign och grafiska tekniker

2020

Keramisk form och produktion

2020